Harcerstwo
Harcerstwo Harcerstwo

Symbole harcerskie - Harcerstwo

Harcerstwo

Prawo Harcerskie

Historia obecnego Prawa Harcerskiego sięga lat 1932 1945. W ciągu wielu kolejnych lat prawo to było wielokrotnie zmieniane. W pierwotnej wersji używane także przez odziały Szarych Szeregów. Wielokrotnie zmieniana treść wróciła do swojej pierwotnej wersji w latach 80

Przyrzeczenie harcerskie

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną/posłusznym Prawu Harcerskiemu.

Krzyż Harcerski

Krzyż harcerski jest odznaką harcerską, symbolem męstwa i oddania Ojczyźnie. Odznaka wzorowana jest na orderze Virtuti Militari. Harcerze dostają krzyż podczas przyrzeczenia harcerskiego. Miejsce odznaki znajduje się na mundurze, przypinany jest na sercu w

Mundur harcerski

Mundur harcerski - ubiór organizacji harcerskich.Generalną zasadą jest, iż ubiór całej drużyny harcerskiej powinien być możliwie jednolity. Mundur
Harcerstwo