Harcerstwo
Harcerstwo Harcerstwo

Symbole harcerskie - Harcerstwo

Harcerstwo

ZHP

Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) -jest największą polską organizacją harcerską. 1 listopada 1918 wszystkie organizacje harcerskie zawiązały Związek Harcerstwa Polskiego.ZHP jest stowarzyszeniem które wychowuje, jest patriotyczne, dobrowolne i samorządne. Do ZHP mogą

ZHR

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej druga pod względem wielkości organizacja harcerska. Za date powstania uznaje się 12 lutego 1989. Głównym celem powstania ZHR- u było stworzenie alternatywnej dla ZHP organizacji harcerskiej. Miała zrzeszać ze sobą wszystkie niezależne

Stowarzyszenie Harcerskie

Stowarzyszenie Harcerskie organizacja harcerska utworzona w 1996 roku. Organizacja ta powstała jako kontynuacja Hufca Harcerek ZHP i Hufca Harcerzy ZHP z Warszawy.W Stowarzyszeniu także istnieje podział na hufiec żeński i męski. Nadzór w hufcach sprawuje komendant.
Harcerstwo