Harcerstwo
Harcerstwo Harcerstwo

Symbole harcerskie - Harcerstwo

Harcerstwo

Skauting światowy

Skauting ruch społeczny i pedagogiczny zapoczątkowany przez Roberta Baden Powella, nazywanego na całym świecie Ojcemskautingu ( harcerstwa). Za początek Skautingu uznaje się przełom wieku XIX i XX. Ojczyzną jest Anglia.Prekursorem polskiego skautingu jest

Prawo i przyrzeczenie światowego skautingu

Przysięgam na mój honor ze wszystkich sił służyć Bogu i Królowi, o każdym czasie nieść pomoc bliźnim, być posłusznym Prawu Skautowemu.Prawo skauta:1. Na słowie skauta można polegać jak na słowie Zawiszy.2. Skaut jest wierny Ojczyźnie.3. Skaut

Harcerstwo przed II WŚ

Harcerstwo czyli polska odmiana skautingu była najbardziej aktywną organizacją działającą w okresie międzywojennym. Jej twórcą był Andrzej Małkowski. Mimo aktywności działania i autentyczności zasad. Polskie harcerstwo nie było akceptowane przez sporą część społeczeństwa. Mimo

Harcerstwo okresu stalinizmu

Okres 1949-1956 to ok 100 organizacji nazywanych drugą konspiracją harcerską. Harcerstwo było w tym okresie już nieuzbrojone jednak broń palna przechowywana była w obawie wybuchu III wojny światowej. W dużym stopniu działalność harcerstwa w okresie Stalinizmu wpłynęła na

Współczesne harcerstwo

1993 połączenie ZHP z ZHR 1995 - powstanie Federacji Harcerstwa Polskiego 1995 powstało Stowarzyszenie Harcerskie. Podczas zjazdu ZHP została zawarta decyzja o zniesieniu wersji Przyrzeczenia. Grupa która odłączyła się po tej decyzji
Harcerstwo