Harcerstwo
Harcerstwo Harcerstwo

Współczesne harcerstwo

Harcerstwo
  • 1993 – połączenie ZHP z ZHR
  • 1995 - powstanie Federacji Harcerstwa Polskiego
  • 1995 – powstało Stowarzyszenie Harcerskie. Podczas zjazdu ZHP została zawarta decyzja o zniesieniu wersji Przyrzeczenia. Grupa która odłączyła się po tej decyzji utworzyła SN.
  • 1995 - Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" weszło w skład Międzynarodowego Związku Przewodniczek i Skautów Europy
  • 1996 - ZHP odzyskuje status członka założyciela WOSM i WAGGGS (Światowej Organizacji Ruchu Skautowego i Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek).
  • 1997 - Połączenie POH z ZHR-em

Harcerstwo