Harcerstwo
Harcerstwo Harcerstwo

Prawo i przyrzeczenie światowego skautingu

Harcerstwo

 

Przysięgam na mój honor ze wszystkich sił służyć Bogu i Królowi,

o każdym czasie nieść pomoc bliźnim,

być posłusznym Prawu Skautowemu.Prawo skauta:


1. Na słowie skauta można polegać jak na słowie Zawiszy.
2. Skaut jest wierny Ojczyźnie.
3. Skaut jest obowiązany być pożytecznym i pomagać innym.
4. Skaut jest przyjacielem wszystkich, a bratem każdego innego skauta.
5. Skaut jest rycerski.
6. Skaut jest przyjacielem zwierząt.
7. Skaut jest karny i posłuszny.
8. Skaut śmieje się i gwiżdże w najcięższym nawet położeniu.
9. Skaut jest oszczędny.

Harcerstwo