Harcerstwo
Harcerstwo Harcerstwo

Skauting światowy

Harcerstwo

Skauting – ruch społeczny i pedagogiczny zapoczątkowany przez Roberta Baden – Powella, nazywanego na całym świecie „Ojcem”skautingu ( harcerstwa). Za początek Skautingu uznaje się przełom wieku XIX i XX. Ojczyzną jest Anglia.

Prekursorem polskiego skautingu jest Andrzej Małkowski.


Ruch skautowy definiuje się jako: „ dobrowolny, apolityczny ruch wychowawczy dla młodzieży. Ruch ten otwarty jest dla wszystkich. Nie ma tu znaczenia płeć czy kolor skóry.

Podstawowymi zasadami skautingu jest dążenie do spełnienia wierzeń i praw wynikających ze statusu.


Skauting oparty jest na trzech ogólnych zasadach:


Harcerstwo