Harcerstwo
Harcerstwo Harcerstwo

Stowarzyszenie Harcerskie

Harcerstwo

Stowarzyszenie Harcerskie organizacja harcerska utworzona w 1996 roku. Organizacja ta powstała jako kontynuacja Hufca Harcerek ZHP i Hufca Harcerzy ZHP z Warszawy.

W Stowarzyszeniu także istnieje podział na hufiec żeński i męski. Nadzór w hufcach sprawuje komendant. 


Władza Naczelna Stowarzyszenia Harcerskiego:


Najistotniejszą różnicą między SH a innymi organizacjami harcerskimi jest duża tolerancja osób niewierzących. Jako jedyne stowarzyszenie ma dwa rodzaje przysięgi. Jedno z nich nie wymaga od członków złożenia roty opartej na wierze w Boga. Przyrzeczenia innych związków uzależnione jest z wyznawaniem wiary katolickiej.

W drużynach prowadzone jest wychowanie duchowe. Jednym z podstawowych założeń SH jest prawo do rozwoju moralnego zarówno chrześcijan, wyznawców innej wiary jak i ateistów.

Harcerstwo