Harcerstwo
Harcerstwo Harcerstwo

ZHR

Harcerstwo

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – druga pod względem wielkości organizacja harcerska. Za date powstania uznaje się 12 lutego 1989.  Głównym celem powstania ZHR- u było stworzenie alternatywnej dla ZHP organizacji harcerskiej. Miała zrzeszać ze sobą wszystkie niezależne grupy działające społecznie i na rzecz Ojczyzny.

ZHR istnieje jako organizacja pożytku publicznego. Działalność związku opiera się na pracy społecznej.
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w zamierzeniu promuje i opiera się na idei światowego skautingu i polskiego harcerstwa z lat 1918 – 1939. 

Nadrzędnymi wartościami ZHR są wartości chrześcijańskie. Organizacja przyjmuje wszystkich poszukujących wiary. Postawa członków ma być oparta na Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim, przy czym instruktorki i instruktorzy są chrześcijanami.
Najważniejsze daty:

11 listopada 1988 – rozłam ZHP – wystąpienie z szeregów Ruchu Harcerskiego z Trójmiasta- utworzyło wspólnie z drużynami ze Szczecina i Kotliny Kłodzkiej Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej tzw. mały ZHR.

12 lutego 1989 – spotkanie w związku z utworzeniem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR).

25 lutego 1989
– powstanie ZHR.

1-2 kwietnia 1989 – I Zjazd ZHR.  Przewodniczącym został Tomasz Strzembosz, Naczelnikiem Krzysztof Stanowski. Na zjeździe został także uchwalony statut.

23 kwietnia 1990 – rejestracja ZHR

30.11-2.12.1990 - II Zjazd ZHR: rozdział na odziały żeńskie i męskie, zmiana statutu

23 listopada 1997
–  ZHR i POH jednoczą się

Harcerstwo