Harcerstwo
Harcerstwo Harcerstwo

ZHP

Harcerstwo

Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) -jest największą polską organizacją harcerską. 1 listopada 1918 wszystkie organizacje harcerskie zawiązały Związek Harcerstwa Polskiego. 


ZHP jest stowarzyszeniem które wychowuje, jest patriotyczne, dobrowolne i samorządne. Do ZHP mogą należeć wszyscy, bez względu na rasę, kolor czy pochodzenie
Nazwę Związek Harcerstwa Polskiego istniała już przed 1918 rokiem. Nosiły ją poprzedniczki obecnego ZHP:Związek Harcerstwa Polskiego liczy ok 120 000 tys. członków (dane z 2008r.)


Cele ZHP określa status. Wymienia jako nadrzędne cele: wychowywanie młodzieży oraz wspieranie rozwoju i kształtowanie charakteru człowieka poprzez stawianie wyzwań. Prawo harcerskie jest podstawowym wyznacznikiem praw każdego harcerza. Charakterystyczną cechą ZHP jest pozostawienie jego członkom możliwości osobistego wyboru wartości.

Statut ZHP wyznacza następujące cele:


Harcerstwo