Harcerstwo
Harcerstwo Harcerstwo

Krzyż Harcerski

Harcerstwo

Krzyż harcerski –  jest odznaką harcerską, symbolem męstwa i oddania Ojczyźnie.

Odznaka wzorowana jest na orderze Virtuti Militari. Harcerze dostają krzyż podczas przyrzeczenia harcerskiego. Miejsce odznaki znajduje się na mundurze, przypinany jest „na sercu” w miejscu wcześniej noszonej lilijki.

Krzyż harcerski jest czteroramienny, wzorowany na odznace Virtuti Militari i ma charakter bardzo symboliczny.
Symbolika krzyża harcerskiego

Harcerstwo