Harcerstwo
Harcerstwo Harcerstwo

Przyrzeczenie harcerskie

Harcerstwo

 

 

 

 

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce,

nieść chętną pomoc bliźnim

i być posłuszną/posłusznym Prawu Harcerskiemu.

Harcerstwo