Harcerstwo
Harcerstwo Harcerstwo

Prawo Harcerskie

Harcerstwo

Historia obecnego Prawa Harcerskiego sięga lat 1932 – 1945. W ciągu wielu kolejnych lat prawo to było wielokrotnie zmieniane. W pierwotnej wersji używane także przez odziały Szarych Szeregów.

Wielokrotnie zmieniana treść wróciła do swojej pierwotnej wersji w latach 80 – tych, kiedy zaczęły używać jej środowiska harcerskie im Andrzeja Małkowskiego.

12 września 1982 roku, zapadła ostateczna decyzja o przywróceniu pierwotnej wersji przyrzeczenia jako oficjalnie obowiązującego.

 

  1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego.
  2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
  3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
  4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
  5. Harcerz postępuje po rycersku.
  6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
  7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom oraz wszystkim swoim przełożonym.
  8. Harcerz jest zawsze pogodny.
  9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
  10. Harcerz jest czysty w myśli, w mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.

 

 

 

 

 

 

Harcerstwo